Çevre Dostu Afiş Yarışması

  • Anasayfa
  • Çevre Dostu Afiş Yarışması
Çevre Dostu Afiş Yarışması

Çerve Dostu Afiş Yarışması

Çerve Dostu Afiş Yarışması; çağdaş eğitim sürecinde, çocuklarımızda çevre sevgisi, bilinci ve duyarlığının oluşumunu sağlamak amacı ile onların gözünden çevre ile ilgili konuların (hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, doğal kaynakların azalması, yenilenebilir enerji, küresel ısınma vb.) resim, afiş ve fotoğraf yolu ile dile getirmelerini sağlamak ve çocukların iletişimlerini, sanatla bağlantılarını, dilimizi kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamak amacıyla yapılan etkinlerimizden biridir.