Motessori

Oran Montessori

Değerli Masallar Projesi

Değerli Masallar projesi Projemizde 10-14 yaş aralığındaki öğrencilerimizle her ay bir değeri kullanarak masal kitabı oluşturacağız. Oluşturduğumuz masal kitabını drama etkinlikleriyle daha renkli ve uygulanabilir bir şekle bürüyeceğiz. Böylece öğrencilerimizin kendini ifade etme yazma becerileri gelişecektir. Yaşayarak ve içselleştirerek değerler eğitimini de benimsemiş olacaklar. Projemizde 10-14 yaş aralığındaki öğrencilerimizle her ay bir değeri kullanarak masal

Oyun

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışma

Çevre Dostu Afiş Yarışması

Çerve Dostu Afiş Yarışması; çağdaş eğitim sürecinde, çocuklarımızda çevre sevgisi, bilinci ve duyarlığının oluşumunu sağlamak amacı ile onların gözünden çevre ile ilgili konuların (hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, doğal kaynakların azalması, yenilenebilir enerji, küresel ısınma vb.) resim, afiş ve fotoğraf yolu ile dile getirmelerini sağlamak ve çocukların iletişimlerini, sanatla bağlantılarını, dilimizi kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamak amacıyla yapılan etkinlerimizden biridir.